Víte co máte v radiátorech? Vodu? A co by tam mělo být jiného?

Speciálně upravená voda!

 
 

Vítáme Vás na stránkách TOPEKORu,

přípravku proti korozi a usazování vodního kamene v systémech ústředního topení. Instalovali jste nové topení a chcete provést jeho preventivní ochranu? Potřebujete pročistit stávající systém a odstranit vodní kámen ze zakouslých ventilů? Chcete ušetřit na nákladech za vytápění tím, že zlepšíte jeho účinnost?
Nenechte se zaskočit topnou sezónou - máme pro Vás řešení už nyní...
ROVNOU PŘEJÍT DO NOVÉHO E-SHOPU

 
 

Popis a použití

TOPEKOR obsahuje vysoce účinný prostředek pro dispergaci anorganických a organických usazenin a inhibitor zabraňující vnitřní korozi uzavřených systémů ústředního topení. Kromě ústředního topení je možné TOPEKOR použít v oběhových systémech, kde je možnost vzniku vodního kamene nebo koroze.

 
 

Mechanismus a doba účinku

Antikorozní účinky TOPEKORU jsou založeny na vzniku molekulárního filmu, který zabraňuje přístupu kyslíku, který je rozpuštěn v topném médiu, k povrchu stěny topné trubky. Protiúsadbový efekt je založen na pomalém chemickém rozpouštění usazenin v slabě kyselém prostředí. Doba expozice TOPEKORU není přesně ohraničena, protože rozpouštění tvrdých nánosů (hlavně u starších systémů) probíhá pozvolna a dlouhodobě. Funkce TOPEKORU v systému ústředního topení se projeví lepší ovladatelností regulačních ventilů a zvýšenou účinností kotle.

 
 

Dávkování

Obsah obalu (500ml) zaručuje dokonalou ochranu systému s objemem do 400 litrů vody v průběhu minimálně 2 let. Odstraněním vodního kamene TOPEKOR podstatně zlepšuje tepelnou účinnost systému a omezením koroze prodlužuje jeho životnost. TOPEKOR dávkujeme do oběhového systému na počátku topné sezóny, aby oběhem vody došlo k dokonalému promíchání. Obsah obalu je nutno před použitím protřepat a nalít do systému topení. Není nutno provádět výměnu vody. Dávkování provádět v gumových rukavicích. Při ochraně starých systémů, silně znečistěných vodním kamenem kde ochrana nebyla prováděna, doporučujeme po asi 2 měsících kdy dojde k rozpuštění největších usazenin okruh vypustit a znovu napustit s novou dávkou TOPEKORU.

 
 

Elektrochemická stabilita

Přípravek TOPEKOR nezvyšuje vodivost topného média ani do něj nezavádí jakékoliv ionty, které by mohly ovlivnit elektrochemickou bilanci soustavy. Toto je zásadní rozdíl oproti běžným antikorozním přípravkům.

 
 

Snášenlivost s materiály

TOPEKOR nepůsobí agresivně na žádný z běžných materiálů jako je: železo, ocel, litina, pozinek, měď, polyetylen, polypropylen, guma, pryžová těsnění, teflon. Snáší se s glykoly ve vodních nezámrzných systémech.

 
 

Ekologie

TOPEKOR je ekologický, biologicky odbouratelný přípravek. Vypouštění systému ústředního topení do kanalizace nemá škodlivý vliv na životní prostředí.

 
 

Balení a záruka

Plastový obal 500 ml, po dohodě i jiný. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností: 24 měsíců. Chraňte před mrazem.

 
 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná, Eye Irrit. 2, H319. Způsobuje vážné podráždění očí.

 
 

Ke stažení

Bezpečnostní list
Informační leták